Mellerup Bådelaug

Plan for affaldsmodtagelse og –håndtering

                                                                                                                                                            Bilag 3 
                           Ønske om udvidet affaldskapacitet 

Til: 
Mellerup Bådelaug 
Att.: Havnebestyrelsen 

Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald:

 

  

 

 

 

Forslag til forbedringer:

 

 

 

 

 

Evt. bemærkninger

 

  

Med venlig hilsen 
 

             Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående
 

Tlf.:__________ 

eller e-mail adresse: _____________________

 

  

                                                                                                                                                                                          Fil: ”Ønske-udvidet affaldskapacitet (Bilag 3).doc”  / JF     7. oktober 2002