Anduvning:
Havnen ligger umiddelbart syd for Kanaløen. Fra "Raden" (se søkort 111) styres efter to røde over-ét-mærker på land, til en grøn og en rød bøje, der markerer en 2m dyb gravet rende. Fra bøjerne styres fortsat efter over-ét-mærkerne til umiddelbart før havneindløbet, hvor der drejes ind i havnen.
Om natten er de to over-ét-mærker markeret med grønt lys med fyrkarakter: ISO.G.2s.