Personlige oplysninger i Mellerup Bådelaug behandles i overensstemmelse med EU's persondataforordning 2016/679 og tilhørende dansk lovgivning. Det indebærer bl.a., at alle personoplysninger behandles lovligt, rimeligt og gennemskueligt.

Der indhentes og behandles kun almindelige personoplysninger jf. forordningens § 6.1.b.

Semifølsomme og følsomme oplysninger (om straffe, lovovertrædelser, race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller oplysninger om seksuel orientering) er Mellerup Bådelaug uvedkommende og indhentes og behandles ikke.

Personlige oplysninger i Mellerup Bådelaug

I henhold til ovenstående indsamles og registreres kun almindelige oplysninger. Det vil sige stamoplysninger og andre nødvendige oplysninger i forbindelse med medlemskabet. Vi har ingen kendskab til medlemmernes eller lejernes personnumre, som således ikke registreres. Følgende bliver registreret:

  • Tidspunkt for medlemskab eller leje af bådplads med tildelt bådpladsnummer

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • email-adresse

I bådelaugets klubhus er opsat oversigten: ”Medlemmernes bådpladser” samt ”Udlejede pladser”. Oversigterne indeholder medlemmernes henholdsvis lejernes navn, tlf.nr. og mailadresse. Oversigten er nødvendig, for at man skal kunne kontakte et medlem eller en lejer, hvis f.eks. den pågældendes båd kræver ejerens omgående opmærksomhed.

Indsamling og registrering af yderligere oplysninger sker kun undtagelsesvist, og altid efter en konkret vurdering (need-to-know) og samtykke.

Situationsbilleder til brug på hjemmesiden eller i forbindelse med markedsføring vil kun ske efter forudgående accept fra de personer, som er vist på billedet.

Sletning af oplysninger:

Alle oplysninger om et medlem slettes fra den opsatte oversigt i klubhuset, senest en måned efter salg af bådplads og den pågældendes udmeldelse af bådelauget.

Det samme sker for en lejer af en bådplads, når lejemålet er ophørt.