For Mellerup Lystbådehavn gælder følgende overordnede ordensreglement: 

1. Ordensreglerne er gældende for såvel både/joller/lystfartøjer med lejet/indskuds plads som for lystfartøjer, der anløber havnen for en kortere eller længere periode.
2. Enhver som befinder sig inden for havnens område skal rette sig efter reglementet samt de skilte og anvisninger, der er på havnen, ligesom bestyrelsens anvisninger skal følges.
3. Enhver bådejer, som får anvist plads i havnen, skal betale den til enhver tid fastsatte takst herfor. Bliver betalingen ikke erlagt til den fastsatte tid, kan fartøjet fjernes af bestyrelsen for bådejerens regning.
4. Såfremt man har et større forbrug af el, eksempelvis til affugtning, opvarmning eller lignende har man pligt til at få en måler tilkoblet til afregning.
5. Skibsføreren har pligt til at vende skiltet til grøn side på den anviste plads, når fartøjet forlader havnen i 2 døgn eller mere.
6. Parkering af bådtrailere skal ske på den anviste plads. Langtidsparkering (mere end 3 døgn) må kun ske efter aftale med Bådelauget og mod betaling.

Det fulde ordensreglement godkendt af Trafikstyrelsen findes på dette link