Havnen ligger umiddelbart syd for Kanaløen. Fra "Raden" (se søkort 111) styres efter to røde over-ét-mærker på land, til en grøn og en rød bøje, der markerer en 1,8 m dyb gravet rende. Fra bøjerne styres fortsat efter over-ét-mærkerne til umiddelbart før havneindløbet, hvor der drejes ind i havnen, der har monteret henholdsvis et grønt og rødt fyr.

Til havnen fører en ca. 60 m lang og 6 m bred sejlrende. Ved yderenden er der udlagt en rød og en grøn ballon i perioden 1/4-15/11.

På land er der 2 båker med rød trekanttopbetegnelse leder holdt overet (253°) gennem renden til havnen. 2 fyr, der viser grønt lys med isofase, er etableret på ovennævnte båker. Fyrene lyser 4° på hver side af overetlinien.